ถ้าคุณ ลืมชื่อผู้ใช้, ให้กรอกอีเมลของคุณ, จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่งชื่อผู้ใช้ , จากนั้นระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ไปยังอีเมลที่ระบุ
ถ้าคุณ ลืมทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน, ให้ทำการขอชื่อผู้ใช้ก่อน จากนั้นค่อยขอรหัสผ่านใหม่, การขอชื่อผู้ใช้ ให้ระบุที่อยู่อีเมล จากนั้นคลิกที่ปุ่มส่งชื่อผู้ใช้, ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้ไปยังอีเมลที่ระบุ จากนั้นให้ทำวิธีการขอรหัสผ่านใหม่
ถ้าคุณ ลืมรหัสผ่าน แต่รู้ชื่อผู้ใช้, ให้กรอกชื่อผู้ใช้และอีเมล, คลิกที่ปุ่มส่งรหัสผ่าน, จากนั้นคุณจะได้รับรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล