บริษัท ซีพีทีเอ จำกัด Certified Professional Training & Assessment Co.,Ltd

33/1 ซอยศิริพัฒน์ ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 081-353-3866

                                        Map Update : 10.03.2558